Facilitácia

Tréning vedenia porád

Facilitácia, moderácia – vedenie porád, workshopov, mítingov, stretnutí s verejnosťou, strategických plánovaní organizácií a projektových tímov

 • Vediete často porady, workshopy, mítingy tímov?
 • Potrebujete si ich pripraviť tak, aby boli konštruktívne a na cieľ zamerané?
 • Chcete vedieť pripraviť a viesť stretnutia rôzneho typu?
 • Potrebujete nástroje na získavanie a šírenie informácií v skupine? Potrebujete nástroje na triedenie názorov a riešení?
 • Zídu sa vám techniky na rozhodovanie a vyberanie najlepších riešení v skupinovej diskusii?
 • Chcete vedieť riadiť celú skupinu ľudí s rôznymi názormi tak, aby sa konštruktívne diskutovalo a dospelo k spoločnej dohode?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Facilitácia, moderácia

Moderujte vo forme.

Ak chcete objednať tréning efektívneho vedenia porád, napíšte nám.

Moderovanie, facilitovanie stretnutia

 

 • Potrebujete s väčšou skupinou ľudí prejednať v efektívnom čase nejakú agendu a potrebujete niekoho nezainteresovaného zvonka, kto by viedol diskusiu?
 • Vieme spolu s vami zadefinovať cieľ stretnutia, pripraviť agendu tak, aby sa všetko efektívne prejednalo.
 • Vieme pripraviť stretnutie tak, aby sa dosiahli zmysluplné ciele a urobili jasné výstupy použiteľné pre ďalšiu prácu.
 • Dokážeme zapojiť ľudí do diskusie – zvládneme nekonštruktívnych diskutérov, rozhovoríme mlčiacich.
 • Vieme pripraviť výstupy tak, aby sa dali ďalej prezentovať ostatným ľuďom vo firme, či navonok.

Potrebujete niečo, čo ste nenašli v hore uvedenom zozname? Potrebujete niečo, čo je mixom hore uvedených tém? Chcete niečo, čo je špecifické len pre vás a potrebujete to našiť vašej firme na telo?

facilitácia

Máte vlastné predstavy, čo by ste chceli naučiť svojich ľudí a hľadáte niekoho, kto by to pre vás zrealizoval?

Školenia alebo priame facilitovanie stretnutia bude viesť Aleš Bednařík, autor knihy Facilitace.


Napíšte nám vašu objednávku, ozvite sa na kontaktný email.

Ozveme sa vám telefonicky alebo mailom späť, aby sme mohli prejednať podrobnosti.

Pošlite nám správu

Návrat hore
Scroll to Top