Obchodnícke zručnosti

Obchodnícke zručnosti – oblasti

Predajné zručnosti

 • Máte predajcov, ktorí navštevujú svojich klientov a robia aktívny predaj?
 • Navštevujú vašich predajcov klienti so záujmom o vaše produkty?
 • Máte predajcov, ktorí telefonicky kontaktujú klientov?
 • Potrebujete, aby vedeli predať viac a lepšie?
 • Chcete, aby vedeli zvládať štandardný predajný rozhovor?
 • Chcete, aby vedeli zvládať aj náročnejších klientov a efektívne zvládnuť menej štandardné situácie?
 • Chcete, aby vedeli pohotovo zvládať námietky a sťažnosti klientov?
 • Chcete, aby si vaši obchodníci vedeli vytvoriť efektívny predajný plán a podľa neho sa aj riadili?

 Vybrali ste si správny tréningový modul – Predajné zručnosti.

Obchodníci vo forme.


Vedenie obchodných jednaní

 • Chodia vaši ľudia na obchodné jednania?
 • Potrebujete, aby vedeli jednanie zahájiť, viesť a ukončiť tak, aby prinieslo čo najviac prospechu firme?
 • Potrebujete, aby vaši pracovníci vedeli na obchodnom jednaní dobre vystupovať a prezentovať záujmy firmy?
 • Chcete, aby vaši pracovníci poznali postupy, ktoré sú potrebné pre úspešné vedenie obchodného jednania?

 Vybrali ste si správny tréningový modul – Vedenie obchodných jednaní.

Majte svojich firemných reprezentantov vo forme.


Vyjednávacie zručnosti – kooperatívne a silové taktiky vyjednávania

 • Vyjednávajú vaši manažéri a/alebo obchodníci?
 • Potrebujete, aby mali viac zručností pri vyjedávaní s druhými osobami, firmami?
 • Vyjednávajú vaši ľudia s internými zákazníkmi, oddeleniami?
 • Chcete, aby vedeli lepšie odolávať vyjednávačom, obchodníkom z iných firiem?
 • Chcete, aby vedeli vyjednať lepšie podmienky ako doteraz?
 • Chcete, aby si vedeli dlhodobejšie udržať dobré obchodné vzťahy so svojimi partnermi?
 • Chcete, aby vaši manažéri, obchodníci poznali a vedeli použiť rôzne vyjednávacie stratégie a taktiky?
 • Chcete, aby vaši pracovníci lepšie kontrolovali svoje správanie pri vyjednávaní?
 • Chcete, aby vaši vyjednávači vedeli lepšie ovplyvňovať druhú stranu jej správanie a jej vyjednávanie?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Vyjednávacie zručnosti.

Majte svojich vyjednávačov vo forme.


Telefonické zručnosti

 • Telefonujú vaši pracovníci často s klientmi?
 • Máte call centrum, telefonistky alebo iné pozície, ktorých základnou náplňou práce je telefonický kontakt so zákazníkom?
 • Potrebujú zvládať náročné situácie po telefóne – ponúkať produkty a služby, zvládať námietky, vymáhať pohľadávky?
 • Chcete, aby ich telefonovanie malo istý štandard a reprezentovalo tak kvality vašej firmy?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Telefonické zručnosti.

Telefonujte vo forme.


Zvládanie námietok a záťažových situácií v obchodných rozhovoroch

 • Predávate produkty a služby?
 • Chcete, aby vaši predajcovia vedeli zvládať aj náročnejších zákazníkov a efektívne zvládnuť menej štandardné situácie?
 • Chcete, aby si vaši predajcovia pripravili vhodný zoznam odpovedí na najčastejšie námietky zákazníkov a vedeli ich pohotovo použiť?
 • Chcete, aby vedeli pohotovo zvládať nečakané námietky a sťažnosti zákazníkov?
 • Potrebujete, aby vedeli správne premeniť námietky na motivujúce hodnoty produktu pre zákazníka?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Zvládanie námietok a záťažových situácií v obchode.

Na námietky vo forme.


Na objednávku

 • Potrebujete niečo, čo ste nenašli v hore uvedenom zozname?
 • Potrebujete niečo, čo je mixom hore uvedených tém?
 • Chcete niečo, čo je špecifické len pre vás a potrebujete to našiť vašej firme na telo?
 • Máte vlastné predstavy, čo by ste chceli naučiť svojich ľudí a hľadáte niekoho, kto by to pre vás zrealizoval?

Napíšte nám, o čo máte záujem a čo potrebujete.

Ozveme sa vám telefonicky alebo mailom späť, aby sme mohli prejednať podrobnosti.

Pošlite nám správu

Návrat hore
Scroll to Top