REFERENCIE NA ŠKOLENIA

Školenia, workshopy, prednášky o komunikačných zručnostiach, riešení konfliktov a psychológii šťastia robíme pre mnohých klientov po celom Slovensku aj v Českej republike.

2021

Psychológia šťastia  – môj aktuálne najväčší projekt týkajúci sa rozvoja šťastia spokojnosti v práci a osobnom živote. Publikujem články, vydávam knihy, robím prednášky a diskusie o zvládaní stresu a zvyšovaní životnej spokojnosti a prežívaní šťastia. Viac si pozrite priamo na stránke.

Prednášky a webináre o šťastí, spokojnosti, zmysluplnosti, vďačnosti, odolnosti a ďalších príbuzných témach som robil tento rok pre:


Školenia pre lekárov a sestry

Svet Zdravia a Pro Care – v celej sieti robím prednášky a trénujem lekárov aj sestry v zručnostiach pre konštruktívne zvládanie záťažových situácií v komunikácii s pacientmi a príbuznými. Vďaka vyše 10-ročným skúsenostiam so stovkami lekárov rôznych zameraní a publikácii Budem k vám úprimný viem spájať teóriu aj každodennú prax ako konštruktívne komunikovať v emocionálne a časovo náročných situáciách.


Lekár, a.s., školenia, prednášky a webináre o komunikačných zručnostiach pre lekárov aj sestry po celom Slovensku cez vzdelávaciu organizáciu Slovenskej lekárskej komory.


Mediconet – komunikačné školenie pre lekárov a sestry pre kliniku nadštandardnej ambulantnej starostlivosti.


Future Medical Leaders Academy – okrem lekárov v praxi je zmysluplné trénovať aj študentov medicíny. Skvelým projektom je práve táto akadémia medikov. Medici tu zažívajú stretnutia, školenia aj mentoring s rôznymi expertmi v oblasti medicíny. Podieľam sa na komunikačných tréningoch – učím medikov ako zvládať komunikačne náročné situácie, ktoré ich v praxi čakajú.


Školenia pre organizácie

Školenia pre pracovníkov cirkvi v riešení konfliktov, zvládaní emocionálne náročných rozhovorov a v mediácii.


webináre o šťastí

Školenia pre učiteľov v riešení konfliktov.


Vypracovanie komunikačných textov pre efektívnejšiu interakciu s klientami.


2019

Školenia pre firmy

SLSP slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa – školenia pre regionálnych manažérov v líderských zručnostiach a školenia pre zamestnancov na tému Emócie v konflikte.


Czech News Center

Czech News Center – tréningy pre pracovníkov redakcií aj administratívy v poskytovaní konštruktívnej a rozvojovej spätnej väzby a vedenia hodnotiaco-motivačných rozhovorov s pracovníkmi.


slovak telekom

Slovak Telekom – práca s tímami špecialistov, ktorí majú za úlohu presadzovať interné zmeny v technických riešeniach, postupoch. Tréningy sú orientované na zvládanie záťažových situácií pri oznamovaní zmien, zvládaní odporu a podobne.


Ďaľšie referencie:

FIRMY

Financie – 1. Stavebná sporiteľňa, VÚB, GE Multiservis a GE Auto, Tatraleasing, Profireal, ČSOB, Allianz – Slovenská poisťovňa, Slovenská sporitelňa
IT Business – Cleverlance, Siemens SK a CZ, HT-Computers, ANF DATA CZ, CSC, Spordat, AT&T, Microsoft CZ, Slovanet…
Farmácia a medicína – Svet Zdravia, GSK, Roche, Pfizer, onkologickí lekári, imunológovia z RÚVZ, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Priemysel, výroba – Delta Electronics, Volkswagen, Jacobs Suchard, Pepsi Cola, Danone, Nestlé, Power 1, VSŽ, Johnson Controls, Ford Getrag, Lega-Inox CZ, Heineken Slovensko…
Telekomunikácie – Telekom, Poštová banka,…
Energetický priemysel – SPP, Moravské naftové doly, Slovnaft, Nafta a.s,…
Médiá – Ringier Axel Springer, AZET, United Classifieds, Czech Center News, RTVS, TREND Holding, Kuul TV/Good TV…
Vzdelávacie a personálne agentúry – Manpower, Česká cesta, Project Outdoor, Štúdio zážitku…
Doprava a cestovanie – ŽSR, ZSSK Cargo, CKM Travel 2000, ARC Mikulov CZ
Iné – Tesco, Agentúra Focus, Danakta,…


NEZISKOVÝ SEKTOR

Pracovali sme s učiteľmi, deťmi, teenagermi, študentmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou, pedagógmi a riaditeľmi škôl, Rómami, mladými lídrami, občianskymi aktivistami, terapeutmi a psychológmi, terénnymi a sociálnymi pracovníkmi, s manažérmi a pracovníkmi neziskových organizácií.

ICDI – International Child Development Iniciatives (Holandsko), Civil Society Development Foundation (Rumunsko), Free and Democratic Bulgaria Foundation (Bulharsko), PDCS, Nadácia pre deti Slovenska, Nadace Via (CZ), Slovenský skauting, Úsmev ako Dar, Peace Corps Slovakia, UNICEF, Truc Sphérique Stanica Žilina-Záriečie), Bona Fide (Tabačka Košice), SAIA, Štúdio zážitku Outward Bound Slovakia, Občianske OKO, Inštitút pre verejné otázky (IVO), Informační centrum neziskových organizací (ICN CZ), Rada mládeže Slovenska, Inforoma, AIESEC, Person-Centered Institute-Ister, Minority Rights Group Slovakia (MRG – Nadácia občan a demokracia), Young Women Leadership Institute, Proti prúdu – Nota Bene, CDFE (ČR), Nadácia otvorenej spoločnosti, OSF SK aj CZ, Nadácia pre občiansku spoločnosť (NOS), Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA), Nadácia F.A.Hayeka, Asociácia podnikateľov Slovenska, Plusko, UNDP, AISIS…


VEREJNÁ SPRÁVA A ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

Naši tréneri pracovali so zamestnancami a riadiacimi pracovníkmi týchto štátnych alebo samosprávnych organizácií:

Úrad pre verejné obstarávanie, Ministerstvo obrany SR, Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, Úrad vlády – Rada vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, poslanci a starostovia miestnych samospráv po celom Slovensku, Národní institut detí a mládeže MŠMT (NIDM ČR), Centrá voľného času a Domy detí a mládeže (Ivančice, Liberec, Praha, Brno, Osek, Bílina, Duchcov…), Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave a Hlohovci, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NAPRMSP), Národná diaľničná spoločnosť, Detský domov POHODA Centrum sociálnej pomoci pre deti


ŠKOLSTVO

Naši tréneri učili študentov a pedagógov na základných, stredných a vysokých školách.

VŠ – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave, Katedra psychológie na univerzite Brašov – Rumunsko, Rada vysokých škôl v SR…

ZŠ a SŠ – Bratislava, Pezinok, Levice, Nové Zámky, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Varín, Tatranská alternatívna škola Poprad, Súkromné gymnázium Poprad…

Návrat hore
Scroll to Top