Lektori

ALEŠ BEDNAŘÍK

Aleš Bednařík

Tréner, facilitátor, psychológ a spisovateľ zameraný na rozvoj sociálnych, komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností. Senior tréner a konateľ firmy B-Form, s.r.o.

Venujem sa aj témam psychológie šťastia a negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie a vzťahy.

Vyštudoval som psychológiu na FFUK Bratislava a absolvoval dlhodobý psychoterapeutický tréning (Person Centered Approach, certifikovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou) a viacero ďalších tréningov v riešení konfliktov, mediácie, koučingu, NLP coach, lektorských, facilitačných a koučingových zručnostiach.

Mám viac ako 20-ročné skúsenosti s prácou s veľmi rôznorodými skupinami – od manažérov firiem, riadiacich pracovníkov neziskoviek, cez študentov, lekárov a pedagogických pracovníkov všetkých stupňov školstva, až po nákupcov a predajcov rôznych produktov, či špecialistov v IT alebo bankovníctve.

9 rokov som pracoval ako lektor v PDCS – Centrum prevencie a riešenia konfliktov, od roku 2004 na voľnej nohe.

Na tréningoch sa zameriavam najmä na rozvoj praktických zručností, simulovanie reálnych situácií a neformálnu atmosféru pri učení, ktorá umožňuje účastníkom efektívne učenie pre prax.

Publikujem texty, knihy, manuály, metodické príručky na rôzne tréningové témy – riešenie konfliktov, efektívne učenie, tréning a rozvoj kompetencií, facilitovanie, komunikačné zručnosti.

Viac o publikáciách tu.

Moje poslanie

Naše poslanie sa v našej práci pretavuje cez viac ako 20 ročné skúsenosti do tréningových, facilitačných a koučingových služieb. Máme skúsenosti s prácou ľudí z firemného, neziskového aj štátneho sektoru. Banky, výrobné spoločnosti, mediálne spoločnosti, školy, nemocnice a ďalšie organizácie využívajú naše služby pri zlepšovaní fungovaní tímov a profesionálnej komunikácie s klientmi.

Rozvíjame, skvalitňujeme a profesionalizujeme komunikačné zručnosti a prístup. Všade, kde potrebujete jednať s inými ľuďmi, profesionálne aj ľudsky. Riadiť ich, predať služby alebo produkt, vyjednávať, učiť, presviedčať alebo zvládať emocionálne náročné komunikačné situácie.

Našimi vďačnými klientmi sú profesionáli, ktorých poslanie je prepojené s efektívnym a intenzívnym kontaktom s druhými ľuďmi sú – manažéri, obchodníci, učitelia, lekári, ľudia poskytujúci služby od bánk po školy, od výroby po medicínu.

Našimi službami podporujeme:

  • ĽAHŠIE dosahovanie pracovných cieľov,
  • LEPŠIE vzťahy aj výkony,
  • RADOSTNEJŠIE a ZMYSLUPLNEJŠIE prežívanie práce,
  • ÚSPEŠNEJŠIE jednanie v tímoch aj s klientmi. 

Aby vaši ľudia boli vo forme.

Naše poslanie – aby vaši ľudia boli vo forme.

To sa darí vtedy:

  • Keď vnímajú zmysel svojej práce a majú z nej aj uspokojenie,
  • Keď sú v psychickej aj fyzickej kondícii.
  • Keď majú zručnosti zvládať štandardné aj záťažové situácie vznikajúce pri jednaní s ľuďmi.
  • Keď im práca prináša uspokojenie a radosť rovnako ako ich klientom, s ktorými sú v každodennom kontakte.

Naše školenia, tréningy, workshopy a teambuildingy spájajú tréning komunikačných techník s rozvojom ľudského prístupu v komunikácii. Spájajú učenie s prehlbovaním dôležitého uvedomenia – že kvalitná ľudská komunikácia prináša do práce, vzťahov a života radosť a zmysluplnosť.

Náš prístup

Učenie a profesionálny rozvoj je zábavná a príjemná činnosť, preto naše služby poskytujeme tak, aby sme spojili užitočné s príjemným, zábavu s učením, rast s nadšením.

Všetky aktivity realizujeme podľa potrieb zadávateľov a účastníkov. Vieme sa flexibilne prispôsobovať a zároveň sa držať cieľa aj dohodnutej témy. Používame široké spektrum metód, ktoré robia učenie zaujímavým a efektívnym.

Diskusie, nácvik zručností, individuálne či skupinové koučovanie, videotréning, nácvikové hry, simulácie, hranie rolí, tímové súťaživé a spolupracujúce aktivity in-door alebo out-door.

Pracujeme interaktívne.
Riadime učenie tak, aby hlavnú aktivitu vykonávali učiaci sa – vtedy je učenie zaujímavé, spojené s praxou a realitou učiacich sa. Teória má zmysel, ak je jasne prepojiteľná s aktuálnou alebo budúcou praxou učiacich sa.

Sme profesionáli vlastným tréningom, celoživotným vzdelávaním sa aj praxou. Zároveň sme neformálni a účastníci tréningov sú naši partneri v učení. 

Táto kombinácia umožňuje učiacim otvoriť sa učeniu a v bezpečnej atmosfére pracovať na svojich silných stránkach a získať podporu vo svojich slabých stránkach.

Princípy práce

Riadime sa niekoľkými princípmi a tie sa snažíme učiť aj na našich akciách. Ľudí by malo baviť školenie aj každodenná prax (pasia). Mali by rozumieť, že vychádzať s druhými ľuďmi a vedieť s nimi profesionálne komunikovať je vždy kombinácia umenia a skúseností. Je dobré pri tom používať zdravý rozum a zároveň myslieť na ľudskú prirodzenosť, ktorá ovplyvňuje ako sa správame, rozhodujeme a reagujeme.

PASIA

Pasia, vášeň, radosť a užívanie si

Veci, ktoré v živote robíme, udalosti, ktoré prežívame, je dobré robiť a užívať si ich s pasiou. Vášeň prináša radosť a nadšenie, ktoré potom dokážeme preniesť aj na iných. Svoju prácu robíme s pasiou a preto nadšenie, optimizmus a nádej, že sa veci dajú pohnúť k lepšiemu prinášame aj do učenia a práce so skupinami.

KUMŠT

Pracovať s ľuďmi je umenie

Citlivo vnímať a načúvať, čo ľudia potrebujú, čo ich zaujíma a čomu sa venovať nechcú. Zladiť rôznorodých ľudí, aby sa spoločne venovali veciam, ktoré im dávajú zmysel. Improvizácia a prepájanie vecí, ktoré sú pre ľudí nové, poučné a zábavné – je môj štýl učenia. Učenie je zábava, poznávať nové je príťažlivé, učiť sa čo potrebujeme je zmysluplné. Toto všetko prepájať je umenie – kumšt.
A robiť kumšt je pasia.

FORTIEĽ

Fortieľ je zručnosť a majstrovstvo

Učenie je nekonečný proces vylepšovania toho, čo už vieme. Robiť svoju prácu s fortieľom znamená, že rozumieme tomu, čo robíme a učíme sa ďalšie veci. Fortieľ v lektorskej práci sa prejavuje v tom, že jednoducho a plynulo sa venujeme téme, ktorá zaujíma účastníkov a vieme do nej vniesť poznanie aj skúsenosti účastníkov.

CHOCHMES

Zdravý rozum

Cieľom učenia sociálnych zručností je okrem iného aj vhodné, adekvátne správanie v danej situácii – to je chochmes. Vedieť sa vhodne prejavovať a správať medzi ľuďmi.
Chochmes znamená aj vtip, dôvtip – a učenie s mojimi skupinami je zábava a spoločné hľadanie ako zvládať komunikáciu a konflikty s ostatnými pri riadení, učení detí, obchodovaní, komunikácii s pacientmi, študentmi, zákazníkmi, podriadenými alebo nadriadenými.

ĽUDSKÁ NÁTURA

Prirodzenosť človeka ovplyvňuje ako sa správame

Poznať seba, svoje prežívanie, svoje presvedčenia a modely správania – ich umožňuje regulovať. Z výskumov z rôznych vedných oborov (psychológia, behaviorálna ekonómia, sociológia, neurológia), dnes viem oveľa viac ako kedykoľvek predtým aká je ľudská prirodzenosť. V čom sme racionálni a v čom iracionálni, prečo robíme prekvapivé chyby, načo slúžia emócie, prečo klameme, čo nás motivuje a iné zaujímavé veci. Hlbšie porozumenie ľudskej náture vedie k väčšej tolerancii a veľkorysosti k sebe aj k ostatným. Porozumenie ľudskej prirodzenosti však takisto pomáha s ovládaním seba a reakcií druhých – vieme tak viac riadiť, prispôsobiť sa aj presadiť sa. Skrátka efektívnejšie riešiť situácie tak, ako je potrebné a nie ako nás nutkajú prirodzené impulzy.

Návrat hore
Scroll to Top