Rozvoj kľúčových kompetencií

Rozvoj kľúčových kompetencií (life skills, životné zručnosti)

Rozvoj kľúčových kompetencií detí a mládeže je základným prístupom k tomu ako pripraviť deti do osobného aj pracovného života. Kompetencia je schopnosť zvládať životné situácie. Ide o praktický rozvoj komplexných kompetencií – kombinácia znalostí, zručností, postojov a hodnôt.

Školský vzdelávací program rozvoj kľúčových kompetencií vyžaduje. Všetci ich nenávidia, ale málokto im rozumie. Od učiteľov sa očakáva, že vedia na svojich hodinách rozvíjať kompetencie predmetové aj nadpredmetové, ale málokto ich vie naučiť ako to robiť.

  • Pracujete so skupinou detí v škole alebo v mimoškolskom programe?
  • Chcete, aby sa popri vyučovaní predmetu naučili aj ďalšie zručnosti ako sú spolupráca, aktívne počúvanie, konštruktívne riešenie konfliktov, vytrvalosť a podobne?
  • Chcete vedieť ako do vyučovania svojho predmetu zakomponovať zmenami štýlu práce vybrané zručnosti?
  • Chcete si vedieť pripraviť samostatný program na rozvoj takých životných zručností, ktoré vaše deti najviac potrebujú?
  • Chcete poznať nástroje, metódy, postupy, ktoré systematicky pomáhajú rozvíjať vami vybrané zručnosti?
  • Chcete vedieť, ako deti s ktorými pracujete, čo najefektívnejšie zapojiť do rozvíjania vybraných zručností?
životné zručnosti kľúčové kompetencie

Tréning pre vás pripraví a zrealizuje Aleš Bednařík, skúsený lektor, psychológ a autor knihy Životné zručnosti a ako ich rozvíjať. Aleš Bednařík roky školí učiteľov (najmä v Českej republike) ako kľúčovým kompetenciám rozumieť, ako ich vidieť v správaní detí a ako ich na svojich hodinách počas vyučovania rozvíjať.

Do života vo forme.

Na objednávku

Potrebujete niečo, čo ste nenašli v hore uvedenom zozname?

Potrebujete niečo, čo je mixom hore uvedených tém?

Máte vlastné predstavy, čo by ste chceli naučiť svojich ľudí a hľadáte niekoho, kto by to pre vás zrealizoval?


Napíšte nám vašu objednávku, ozvite sa na kontaktný email.

Ozveme sa vám telefonicky alebo mailom späť, aby sme mohli dohodnúť podrobnosti.

Pošlite nám správu

Návrat hore