Princípy

Riadime sa niekoľkými princípmi a tie sa snažíme učiť aj na našich akciách. Ľudí by malo baviť školenie aj každodenná prax (pasia). Mali by rozumieť, že vychádzať s druhými ľuďmi a vedieť s nimi profesionálne komunikovať je vždy kombinácia umenia a skúseností. Je dobré pri tom používať zdravý rozum a zároveň myslieť na ľudskú prirodzenosť, ktorá ovplyvňuje ako sa správame, rozhodujeme a reagujeme.

PASIA

Pasia, vášeň, radosť a užívanie si

Veci, ktoré v živote robíme, udalosti, ktoré prežívame, je dobré robiť a užívať si ich s pasiou. Vášeň prináša radosť a nadšenie, ktoré potom dokážeme preniesť aj na iných. Svoju prácu robíme s pasiou a preto nadšenie, optimizmus a nádej, že sa veci dajú pohnúť k lepšiemu prinášame aj do učenia a práce so skupinami.

KUMŠT

Pracovať s ľuďmi je umenie

Citlivo vnímať a načúvať, čo ľudia potrebujú, čo ich zaujíma a čomu sa venovať nechcú. Zladiť rôznorodých ľudí, aby sa spoločne venovali veciam, ktoré im dávajú zmysel. Improvizácia a prepájanie vecí, ktoré sú pre ľudí nové, poučné a zábavné – je môj štýl učenia. Učenie je zábava, poznávať nové je príťažlivé, učiť sa čo potrebujeme je zmysluplné. Toto všetko prepájať je umenie – kumšt.
A robiť kumšt je pasia.

FORTIEĽ

Fortieľ je zručnosť a majstrovstvo

Učenie je nekonečný proces vylepšovania toho, čo už vieme. Robiť svoju prácu s fortieľom znamená, že rozumieme tomu, čo robíme a učíme sa ďalšie veci. Fortieľ v lektorskej práci sa prejavuje v tom, že jednoducho a plynulo sa venujeme téme, ktorá zaujíma účastníkov a vieme do nej vniesť poznanie aj skúsenosti účastníkov.

CHOCHMES

Zdravý rozum

Cieľom učenia sociálnych zručností je okrem iného aj vhodné, adekvátne správanie v danej situácii – to je chochmes. Vedieť sa vhodne prejavovať a správať medzi ľuďmi.
Chochmes znamená aj vtip, dôvtip – a učenie s mojimi skupinami je zábava a spoločné hľadanie ako zvládať komunikáciu a konflikty s ostatnými pri riadení, učení detí, obchodovaní, komunikácii s pacientmi, študentmi, zákazníkmi, podriadenými alebo nadriadenými.

ĽUDSKÁ NÁTURA

Prirodzenosť človeka ovplyvňuje ako sa správame

Poznať seba, svoje prežívanie, svoje presvedčenia a modely správania – ich umožňuje regulovať. Z výskumov z rôznych vedných oborov (psychológia, behaviorálna ekonómia, sociológia, neurológia), dnes viem oveľa viac ako kedykoľvek predtým aká je ľudská prirodzenosť. V čom sme racionálni a v čom iracionálni, prečo robíme prekvapivé chyby, načo slúžia emócie, prečo klameme, čo nás motivuje a iné zaujímavé veci. Hlbšie porozumenie ľudskej náture vedie k väčšej tolerancii a veľkorysosti k sebe aj k ostatným. Porozumenie ľudskej prirodzenosti však takisto pomáha s ovládaním seba a reakcií druhých – vieme tak viac riadiť, prispôsobiť sa aj presadiť sa. Skrátka efektívnejšie riešiť situácie tak, ako je potrebné a nie ako nás nutkajú prirodzené impulzy.

Návrat hore
Scroll to Top