PROJEKT PSYCHOLÓGIA ŠŤASTIA A HAPPYTARIÁN

Projekt Psychológia šťastia je niečo ako Pozitívna psychológia plus.

psychológia šťastia

To plus nie je náhodou. Nikde som nenašiel pokope a prehľadne všetko, čo štúdie potvrdzujú, že prispieva ľudskému šťastiu, dlhodobej spokojnosti a zmysluplnému životu. A tak som začal sám tieto oblasti dávať dohromady.

Venujem sa tomu niekoľko rokov, študujem, praktizujem, prednášam a robím workshopy.

Som pragmatik a skeptik, takže ma oblasť pozitívnej psychológie zaujala, pretože jej cieľom je vedeckými metódami skúmať, ktoré veci v živote, keď robíme, tak nám prinášajú aktuálne aj dlhodobé zvýšenie prežívania šťastia spokojnosti so životom.

Snažím sa tak aj vyvážiť množstvo ezoterických, náboženských, „duchovných“ prístupov a aj motivačných rečníkov, ktorí zmiešavajú šťastie a úspech a šíria tak množstvo nepodložených alebo aj ľahko vyvrátiteľných bludov o tom, ako žiť dobrý život.

Som praktik, celý život trénujem v organizáciách soft-skills – učím ľudí ako zvládať komunikačné situácie tak, aby sa im darilo a s druhými ľuďmi dobre vychádzali.

Psychológia šťastia je pre mňa o praktickom prístupe k životu. O tom, čo robiť, ako postupovať, ako sa rozhodovať, aby sme mali aktívny vplyv na úroveň prežívaného šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti v živote a v práci.

Viac nájdete na blogu stránky o Psychológii šťastia.

Projekt Psychológia šťastia sa rozvíja iným smerom na online video-portáli happytarian.sk.

happytarián

HAPPYTARIÁN – online video-kurzy

Epidémia COVID-19 spôsobila, že sa viac ako rok neorganizovali skupinové, prezenčné školenia. A tak sa vzdelávanie postupne presmerovalo do online webinárov a online konzultácií.

A ja som hľadal ako to, čo robím dostať do virtuálneho sveta.

Projekt psychológia šťastia najprv začal ako blog, prednášky a postupne aj knihy o šťastí. Ale pre online video-kurzy som založil stránku happytarian.sk.

Happytarián je dokonca pojem, ktorý sa mimoriadne uchytil. Jasne vystihuje podstatu toho, čo chcem druhým povedať – happytarián je človek, ktorý vedome robí niečo pre šťastie svoje a šťastie druhých.

Na stránke happytarian.sk postupne vytváram online video-kurzy, ktoré ponúkajú teóriu aj praktické návody, ako zvyšovať svoje šťastie, spokojnosť a zmysluplnosť v živote.

Kurz vďačnosti má svoju dlhú verziu, praktickú verziu a teoretickú verziu a ešte aj audio-verziu.

kurz vďačnosti praktický produkt
kurz vďačnosti teória produkt

Ale to je iba začiatok. Pre projekt Psychológia šťastia a happytarián pripravujem aj ďalšie kurzy.

Návrat hore
Scroll to Top