Školenia soft-skills

Školenia soft-skills alebo tréningy sa obvykle dohadujú podľa potrieb účastníkov alebo zadávateľa. Tu je však prehľad základných okruhov.

Tréningové okruhy


Sociálne a komunikačné kompetencie

 • Komunikačné zručnosti manažéra
 • Asertivita, sebapresadenie sa na pracovisku
 • Prezentačné zručnosti manažérov a obchodníkov
 • Riešenie konfliktov, mediácia

Manažérske kompetencie

 • Vedenie ľudí, leadership – situačné vedenie
 • Koučingové zručnosti
 • Rozvoj a vedenie tímu (indoor)
 • Vedenie porád, workshopov, mítingov – facilitácia, moderácia
 • Osobnostné vlastnosti manažéra – sebapoznanie
 • Hodnotiaco-motivačné rozhovory, motivácia pracovníkov
 • Riadenie a presadzovanie zmeny
 • Time manažment – manažment času
 • Stres manažment – zvládanie záťažových situácií

Obchodnícke kompetencie

 • Predajné zručnosti
 • Vedenie obchodných jednaní
 • Vyjednávacie zručnosti – kooperatívne a silové taktiky vyjednávania
 • Telefonické zručnosti
 • Zvládanie námietok a záťažových situácií v obchode

Tréningy na špecifické kompetencie

Niektoré neštandardné témy, ktoré sme s úspechom trénovali tiež:

 • Ako reagovať na rodičov, ktorí odmietajú očkovať svoje dieťa, 
 • Ako presvedčiť klienta, aby so mnou jednal, keď ma spočiatku odmieta, 
 • Ako vymáhať telefonicky splácanie pôžičky, 
 • Ako informovať pacienta, že má zlú diagnózu.

Pošlite nám správu

Návrat hore
Scroll to Top