KOMUNIKAČNÉ ŠKOLENIA PRE LEKÁROV A SESTRY

Komunikačné školenia pre lekárov, sestry a ostatný zdravotnícky personál sa stávajú nevyhnutnou súčasťou dlhodobého profesionálneho vzdelávania.

Mimoriadne ťažká práca všetkých zdravotníkov môže byť o niečo ľahšia práve vďaka profesionálnej komunikácii. Konflikty, emocionálne vypäté situácie, oznamovanie zlých správ, zvládanie nátlaku od pacientov a mnohé iné komunikačné situácie pomáhajú zvládnuť o niečo efektívnejšie a konštruktívnejšie práve komunikačné školenia pre lekárov.

Novinka v online vzdelávaní
pre zdravotnícky personál a medikov!

Epidémia COVID-19 spôsobila, že sa vyše roka nekonali kongresy, školenia, workshopy, dokonca ani bežné vzdelávanie v školách a na univerzitách. Vzdelávanie sa začalo robiť online.

Prirodzenosť človeka je učiť sa v skupinách, diskutovať a preberať spoločné záujmy a kazuistiky. Avšak aj online vzdelávanie má svoje výhody. Môžeme sa z hocakého miesta na svete v akomkoľvek čase pripojiť do kúpeného kurzu a absolvovať ho.

Toto umožňuje aj nový video portál lekarom.online.

komunikačné školenia pre lekárov

Každý kurz má od 50-70 minút, skladá sa s viacerých lekcií.

komunikačné školenia pre lekárov

Profesionálna komunikácia nie je iba módny trend

Je to nevyhnutnosť pre dobré zvládnutie procesu práce s pacientom a príbuznými od prvého stretnutia až po vyliečenie pacienta, či prechod na paliatívnu liečbu. Komunikácia lekára s pacientom ovplyvňuje nielen ako sa pacient dobre cíti, ale má vplyv aj na jeho spoluprácu a dokonca pozitívne ovplyvňuje uzdravovací proces, či subjektívne prežívanie bolesti.

Zbytočne sú lekár alebo sestra skvelí odborníci na medicínu, či ošetrovateľstvo, ak sa to v komunikácii s pacientom neprejaví. Zbytočne sú obetaví a starostliví, ak to pacient v interakcii s nimi nepocíti. Prejavy rešpektu a láskavosti nie s niečím navyše, ale nevyhnutná a prirodzená súčasť starostlivosti.

Sme sociálne bytosti. Sme tisíce rokov evolúciou nastavovaní na sociálne správanie a sociálnu citlivosť. Ak sa ignoruje tento fakt, tak ignorujeme to, na čo pacienti a príbuzní reagujú najcitlivejšie – na ľudský prístup.

Výskumy ukazujú, že z kvalitného ľudského kontaktu profitujú nielen pacienti a príbuzní, ale aj všetok zdravotnícky personál – zvyšuje sa pozitívne prežívanie v práci, zmysluplnosť a spokojnosť z práce.

Komunikačné školenia lekárom a sestrám pomáhajú

 1. Počet podaní na Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rastie.
  Za posledných 13 rokov existencie úradu je počet podaní od 1.300-2.500 ročne.
  2018 2493 podaní – 40% neopodstatnených
  2017 2449 podaní – 36% neopodstatnených
  2016 2160 podaní – 32% neopodstatnených
  Vyše 50% podaní sa týka nespokojnosti s postupom pri liečbe a cca 25% úmrtia v súvislosti s poskytovanou zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou.
  Uznaných za opodstatnené bolo priemerne 20% (v roku 2015 iba 6%).
  Za 13 rokov bolo udelených pokút v priemerne okolo 100.000 euro/ročne (od 90-130 tisíc ročne).
  Skoro 2,5 milióna euro celkovo.
 2. Zvyšuje sa nielen počet podaní, ale aj počet priamych vyhrážok sťažnosťami aj reálnych sťažností pacientov a príbuzných v nemocniciach, ambulanciách, na verejnosti aj v médiách. (podľa skúseností lekárov a sestier z celého Slovenska)
  Vyhrážanie sa je jednou zo stresujúcich komunikačných situácií, ktorým zdravotníci čelia.
 3. Nároky pacientov a príbuzných na úroveň zdravotnej starostlivosti rastú, podobne aj ich právne a občianske vedomie.
  Zvyšuje sa informovanosť pacientov avšak je často skreslená internetovými neodbornými zdrojmi.
 4. Správanie pacientov a najmä príbuzných je viac asertívne až agresívne voči medicínskemu personálu v porovnaní s minulosťou.
  Nie je to nevyhnutne negatívny jav (najmä korektná asertivita), ale personál často nie je pripravený konštruktívne reagovať na priamejší nátlak.
 5. Rastie únava zo stresu a preťaženia zdravotného personálu a zrýchľuje a prehlbuje sa vyhorenie lekárov a sestier. Efektívna komunikácia dokáže znížiť množstvo konfliktov aj znížiť ich intenzitu.
 6. Zvyšujú sa nároky zamestnávateľov na zdravotníkov, posilňuje sa na pacienta (klienta) orientovaný prístup.

Pacienti síce sú medicínski laici, ale sú odborníci na vzťahy

Na základe dobrých alebo zlých dojmov z rozhovorov si pacienti a ich príbuzní utvárajú aj názory na zdravotnú starostlivosť, odbornosť či dobrú vôľu personálu postarať sa kvalitne o pacientov.

A nanešťastie aj najlepšia odborná starostlivosť nie je tak niekedy vnímaná kvôli komunikácii s pacientmi.

Pacienti a príbuzní nevedia posúdiť lekárovu odbornosť.

Vedia však posúdiť ako sa k nim lekár a sestra správajú.

Komunikácia lekárov, sestier, ostatného zdravotného personálu aj manažmentu nemocnice má zásadný vplyv na predchádzajúcich 6 bodov. Nedostatok komunikačných zručností sťažuje už aj tak dosť náročnú prácu zdravotníkov.

Komunikačné školenia pre lekárov a sestry

Komunikačné školenia sú prakticky orientované. Pracuje sa s reálnymi kazuistikami. Spája sa teória a vedecky overené poznatky s praktickými postupmi a zručnosťami pre každodennú prax. Využívame vyše 10 rokov práce so stovkami lekárov a sestier z rôznych oddelení, nemocníc aj ambulancií. Využívame vyše 20 rokov lektorskej, trénerskej a facilitačnej skúsenosti s tisíckami profesionálov v iných oblastiach, kde na komunikácii mimoriadne záleží.

Profesionálna a ľudská komunikácia lekárov a sestier:

 1. zníži počet podaní na ÚDZS – aj preto ich je dnes toľko neopodstatnených,
 2. zníži počet a intenzitu vyhrážok a sťažností – sú obvykle dôsledkom nedostatočnej alebo nevhodnej komunikácie, nekonštruktívne riešených napätí a konfliktov personálu s príbuznými,
 3. pomáha konštruktívnejšie zvládať asertivitu a agresivitu pacientov a príbuzných,
 4. znižuje stres z komunikácie, a dodáva väčší zmysel z dobre vykonanej práce, šetrí čas strávený spormi, prináša viac pozitívnych vzťahov a tak spomaľuje vyhorenie zdravotného personálu,
 5. prináša do oddelení nemocníc a ambulancií ozajstný na pacienta orientovaný prístup.

obalka Budem k vám úprimný

Komunikačné zručnosti prinášajú lekárom a sestrám rovnako veľa profitu ako pacientom a príbuzným.

Školenia vedie skúsený psychológ Aleš Bednařík, autor knihy Budem k vám úprimný, ktorá je komunikačným manuálom už pre stovky lekárov na Slovensku. Slovenská, papierová verzia je vypredaná, ale knihu si v slovenčine môžete kúpiť v elektronickej podobe.

Kniha však vyšla v roku 2020 v českom preklade v medicínskej edícii vydavateľstva GRADA. Kúpiť si ju môžete v papierovej podobe tu.


V prípade záujmu o školenia, či otázky nám píšte cez formulár.

Návrat hore
Scroll to Top