Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti sú v podstate všetky témy, ktorým sa venujeme. Komunikácia je všetko, čo prebieha v interakcii medzi dvoma a viacerými ľuďmi.

Komunikácia je o tom, čo hovoríme aj o tom ako sa tvárime. Komunikácia však nie je iba to, čo je vidieť a počuť navonok. Vonkajšie prejavy sú spôsobené tým, čo sa deje v našom vnútri – ako zmýšľame o sebe a o druhých, aké emócie prežívame. Tu utvára náš postoj a naše úmysly.

Na našich školeniach neučíme len „techniky a triky“, ale aj ako mať nastavené vnútorné postoje, aby potom vonkajšie správanie bolo priame, s rešpektom a uveriteľné.

Komunikačné zručnosti manažéra

 • Chcete, aby vaši pracovníci vedeli efektívnejšie prezentovať svoje myšlienky a nápady?
 • Potrebujete, aby vedeli efektívnejšie dávať kritiku aj oceňovať pracovníkov?
 • Potrebujete, aby vedeli efektívne viesť motivačno-hodnotiace rozhovory?
 • Chcete, aby vaši manažéri vedeli odstraňovať komunikačné bariéry a efektívnejšie komunikovali so svojimi podriadenými?
 • Potrebujete manažérov, ktorí si vedia vypočuť názory a nápady svojich podriadených a tak využiť ich potenciál v prospech firmy?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Komunikačné zručnosti manažéra.

Komunikujte vo forme.


Asertivita – sebapresadenie sa na pracovisku

 • Máte pracovníkov, ktorí komunikujú agresívne?
 • Máte pracovníkov, ktorí nevedia povedať nie alebo naopak hovoria nie, aj keď to nie je vhodné?
 • Chcete mať pracovníkov, ktorí vedia otvorene, ale korektne pomenovať čo chcú, s čím sú spokojní a s čím sú nespokojní?
 • Chcete mať manažérov, ktorí vedia priamo, ale citlivo komunikovať so svojimi podriadenými aj o nepríjemných témach?
 • Potrebujete pracovníkov, ktorí v kontakte s klientmi budú zvládať manipuláciu zo strany klientov a korektne zvládať ich kritiku?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Asertivita na pracovisku.

S asertivitou vo forme.


Prezentačné zručnosti

 • Prezentujú vaši obchodníci a manažéri vašu firmu, produkty a projekty pred interným a/alebo externým zákazníkom?
 • Chcete, aby ich prezentácie boli výstižné, efektívne a zaujímavé?
 • Chcete, aby vedeli dať do svojich prezentácií tie najdôležitejšie informácie?
 • Chcete, aby vedeli so svojimi prezentáciami zaujať a presvedčiť poslucháčov?
 • Potrebujete, aby si vaši obchodníci a manažéri vedeli prezentáciu pripraviť, brilantne prezentovať a viesť efektívnu diskusiu po prezentácii?

Vybrali ste si správny tréningový modul – Prezentačné zručnosti.

Prezentujte vo forme.


Riešenie konfliktov, mediácia

 • Riešia vaši pracovníci konflikty, ktoré ich zaťažujú a znepríjemňujú im prácu?
 • Dostávajú sa podriadení vašich manažérov do sporov a je potrebné, aby vedeli do nich efektívne vstupovať a riešiť ich?
 • Potrebujete, aby vaši pracovníci vedeli efektívne riešiť konfliktné situácie medzi oddeleniami, tímami, medzi sebou – skrátka z internými zákazníkmi?
 • Čelia vaši pracovníci sťažnostiam, kritike a nekonštruktívne komunikujúcim externým zákazníkom?
 • Chcete, aby vedeli tieto situácie zvládať efektívne v prospech firmy aj zákazníka?

Vybrali ste si správny modul – Riešenie konfliktov, mediácia

Riešte konflikty vo forme.


Na objednávku

 • Potrebujete niečo, čo ste nenašli v hore uvedenom zozname?
 • Potrebujete niečo, čo je mixom hore uvedených tém?
 • Chcete niečo, čo je špecifické len pre vás a potrebujete to našiť vašej firme na telo?
 • Máte vlastné predstavy, čo by ste chceli naučiť svojich ľudí a hľadáte niekoho, kto by to pre vás zrealizoval?

Napíšte nám vašu objednávku, ozvite sa cez formulár.

Ozveme sa vám telefonicky alebo mailom späť, aby sme mohli prejednať podrobnosti.

Pošlite nám správu

Návrat hore
Scroll to Top